Drs. Meine Breemhaar

Drs. Meine Breemhaar

Van de voorzitter
Overdracht van kennis en vaardigheden is essentieel voor het voortbestaan van de beschaving. Mensen laten deelnemen aan de maatschappij kan alleen als zij beschikken over deze bagage. Daarom is IVIO (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling) opgericht in 1936, namelijk om iedereen die mogelijkheid te bieden.
De filosofie van de oprichter van IVIO, prof. Kohnstamm, blijft nog altijd een belangrijke basis, namelijk het verzorgen van goed onderwijs voor de minder kansrijken in deze samenleving. Als we die filosofie een actuele vorm geven, dan komen we uit bij ondernemend onderwijs. Daarbij gaat het er niet alleen om het onderwijs inhoudelijk te veranderen. Het gaat er ook om te werken aan beter onderwijs tegen minder kosten

Ondernemend onderwijs ligt in de lijn van de visie van het Innovatieplatform dat recent het project ‘Leren excelleren’ startte. Doelstelling: samen met het onderwijsveld en met beleidsmakers een impuls geven aan een meer op individuele talentontwikkeling en excellentie gerichte onderwijsfilosofie. ‘We kunnen ons niet veroorloven dat in Nederland een snipper talent verloren gaat’, aldus het platform in een verklaring. Kohnstamm pleitte in dat verband ruim 70 jaar geleden al voor ‘de ontwikkelbaarheid van de aanleg’. Het lijkt erop dat de filosofie van Kohnstamm niet alleen zal overleven, maar zelfs een ‘revival’ te wachten staat. En het is zeker dat naast bestaande ook nieuwe doelgroepen en markten zullen kennismaken met de dienstverlening en de innovatiekracht van de huidige IVIO-ondernemingen

De IVIO-Groep komt voort uit Stichting IVIO. In 2002 heeft Stichting IVIO haar activiteiten ondergebracht bij de KMM Groep. Binnen deze groep zijn er vanaf 2002 zeven zelfstandige IVIO-bedrijven opgericht. In de loop van 2007 zullen hier nog twee zelfstandige bedrijven aan worden toegevoegd, te weten IVIO-Opleiding en IVIO-Boekhandel.

IVIO, hoewel 80 jaar oud in 2016, innoveert nog elke dag…